Liên hệ:

Phòng kinh doanh
Số 43, Làng Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Mr. Lê Công Sơn
Điện thoại: 84.4.3715 4110
Email: son.le@tamtay.vn

Download báo giá Quảng cáo
Contact:

Sales department
No. 43, Yen Phu Village, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam

Mr. Le Cong Son
Tel: 84.4.3715 4110
Email: son.le@tamtay.vn

Download Quotation
Gửi yêu cầu tới phòng kinh doanh Tamtay.vn
Mailing to Tamtay.vn sales department
Họ tên của bạn:
Your name
Tên công ty của bạn:
Name of your company
Điện thoại liên hệ
Your telephone number
Email liên hệ
Your email address
Nội dung yêu cầu
Your request